Leiding

De afdeling draagt zorg voor de inschrijving van de stafleden en de werving en selectie van de hoofdleiders. Zij is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevensbestanden van de stafleden. Zo nodig ondersteunt zij de hoofdleiding bij het vinden van stafleden voor het kamp. Tevens is deze afdeling verantwoordelijk voor het zorgen van voldoende aanwas van nieuwe jonge stafleden, om zo verjonging en continuïteit van stafleden te waarborgen. De opzet- en afbraakleiders worden door het bestuurslid leiding voorgedragen bij het bestuur.

Afdelingen