DS commissie

Voordat een staflid mee kan als hoofdleider op kamp dient hij/zij gedurende één jaar vol mee te draaien als stagiair(e); LCKV Jeugdvakanties noemt dit Derde Staflid (DS).
Stafleden die zich kandideren voor het hoofdleiderschap dienen de DS procedure te
doorlopen. De DS heeft dezelfde functieomschrijving als de hoofdleider, maar draagt
geen eindverantwoording voor het kamp. De DS procedure stelt de vereniging in staat
om op meerdere momenten, door meerdere personen, zowel voor, tijdens als na het
kamp de vaardigheden te beoordelen van de DS om het hoofdleiderschap goed te
vervullen. Deze beoordeling wordt gestructureerd doorgevoerd, schriftelijk vastgelegd en jaarlijks geëvalueerd en is gericht op het waarborgen van de kwalitatieve capaciteiten van de hoofdleiders.
Voor de DS zelf is de procedure een middel om kennis te maken met de functie van
hoofdleider, zonder de directe eindverantwoording te krijgen.
Na de DS procedure adviseert een speciale commissie (DS commissie) het bestuur of
deze persoon geschikt is om als hoofdleider mee te gaan. Het bestuur is uiteindelijk
verantwoordelijk voor de beslissing.

Leiding