Afdelingen

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid. Het zorgt voor de organisatie van de kampen, initieert discussies over het te voeren beleid bij de hoofdleiding en de staf van het kamp en zo nodig door het stellen van regels. beleid en draagt er zorg voor dat de uiteindelijke vakantie kampen passen binnen dit beleid. Dit wordt bereikt door het stimuleren van de bewustwording van bepaalde zaken.

 

Daarnaast benoemt het bestuur de hoofdleiding en de opzet en afbraakleiders. Het bestuur maakt jaarlijks een verslag van de door haar ondernomen activiteiten en stelt tevens een financiƫle jaarrekening op. De door de ledenvergadering aangewezen kascontrole commissie beoordeelt de jaarrekening. Indien de ledenvergadering het jaarverslag en de jaarrekening vaststelt, dechargeert zij het bestuur voor haar beleid.

 

Voor een effectieve, efficiƫnte en overzichtelijke verdeling van haar werkzaamheden is het bestuurswerk verdeeld over acht verschillende afdelingen. Bij de praktische uitvoering van haar werkzaamheden wordt het bestuur geholpen door medewerkers. Het bestuurslid blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Al het werk wordt verricht op basis van vrijwilligheid. Alleen als de veiligheid of de aansprakelijkheid in het geding is, of de kennis of kunde niet binnen de vereniging aanwezig is, zullen werkzaamheden worden uitbesteed aan derden. Elk bestuurslid en zijn of haar afdeling heeft een eigen takenpakket.

Afdelingen