Organisatie

Klachtencommissie

(Staf)leden die vinden dat het bestuur in een bepaalde kwestie niet correct gehandeld heeft, kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie zal de klacht bestuderen en adviseert het bestuur. De vier leden van de klachtencommissie worden benoemd door de ledenvergadering, waarvan twee leden op voordracht van het bestuur. De klachtencommissie bestaat uit twee mannen en twee vrouwen.

Organisatie