Joker

Kenmerken

  • Proactief
  • Kennis van andere functies
  • Manusje van alles

Voor kamp

Zonder vaste taken zal de joker weinig voorbereiding hebben voor kamp, het is daarom belangrijk dat hij/zij zelf aanbiedt om te helpen bij bijvoorbeeld een avondje knippen en plakken met het S&S of de hoofdleiding helpt bij de voorbereidingen voor het stafweekend. De joker kan het zelf zo druk of zo rustig mogelijk maken.

Tijdens kamp

Rol t.o.v. de staf

De joker is een staflid die ondersteuning biedt waar nodig, of het nou gaat om het helpen klaarzetten van een spel, helpen koken of het halen van water met de adju's. Omdat de joker geen vaste taken heeft binnen de staf is het belangrijk om deze zelf te vinden.

Belangrijk is dat de joker ziet waar hij/zij nodig is. Bijvoorbeeld: S&S heeft lang niet altijd hulp nodig bij een spel en het kan zelfs storend zijn als iemand de hele tijd wil helpen. Hulp aanbieden is wel van belang maar er moet niet van uitgegaan worden dat de joker altijd nodig is. Hoe meer 'groene' stafleden of hoe moeilijker de deelnemersgroep is des te meer er waarschijnlijk te doen is voor de joker.

De joker moet er ook rekening mee houden dat als een staflid uit zou vallen tijdens kamp hij/zij automatisch deze functie zal moeten gaan vervullen. Als dit voor kamp gebeurt zal het afhangen van hoe lang het nog duurt voordat het kamp begint en of de hoofdleiding nog een nieuw staflid op tijd kan en wil werven.

Rol t.o.v. de deelnemers

Je hebt geen vaste taken die betrekking hebben op de deelnemers vanuit de LCKV. Er kan op kamp wel besloten worden dat de joker verantwoordelijk is voor bv. het medicijngebruik en/of het verwijderen van teken. Dit zal altijd in overleg gaan met de hoofdleiding.

De joker kan er voor zorgen dat gaten op tijd worden dicht gelopen en kan belangrijke ondersteuning bieden als dat nodig is!

Staffuncties