Leden

Het hoogste orgaan binnen LCKV Jeugdvakanties is de ledenvergadering. Minimaal twee keer per jaar vindt een ledenvergadering plaats. Op verzoek van de leden of het bestuur kunnen één of meer extra ledenvergaderingen worden gehouden.
De ledenvergadering stelt de doelstelling en het beleid van de vereniging vast. Daarnaast benoemt zij het bestuur. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid. Zij zorgt voor de organisatie van de kampen, initieert discussies over het te voeren beleid en draagt er zorg voor dat de uiteindelijke vakantie kampen passen binnen dit beleid. Zij bereikt dit door het stimuleren van de bewustwording van bepaalde zaken bij de hoofdleiding en de staf van het kamp en zo nodig door het stellen van regels.

 

Organisatie