Deelnemers

De afdeling draagt zorg voor de inschrijving van de deelnemers. Zij is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevensbestanden van - en de informatie verstrekking naar de deelnemers. In samenwerking met de afdeling terreinen is zij verantwoordelijk voor het kampschema.

Afdelingen