Kortingsfonds

Het kortingsfonds wordt gevoed door vrijwillige bijdragen en dient ter financiering van de korting op de kampprijs van deelnemers. De uitkeringen uit het fonds zijn binnen de grenzen variabel en worden door de kortingsfondscommissie individueel vastgesteld op basis van een inkomenstoets.

Deze commissie zorgt voor een vertrouwelijke omgang met de gegevens van ouders. Communicatie vindt plaats via kortingsfonds@lckv.nl

Deelnemers