Secretariaat

De afdeling heeft een coördinerende en dienstverlenende taak. Zij is verantwoordelijk voor de verstrekking van informatie aan de hoofdleiding over het kampwerk. Daarnaast draagt zij zorg voor de juistheid en opschoning van het ledenbestand.

Afdelingen