Voorzitters

De voorzitters coördineren de werkzaamheden van de bestuursleden en zijn technisch voorzitter van zowel de bestuurs- als ledenvergaderingen. Zij initiëren algemene discussies over het verenigingsbeleid, controleren de voortgang van de werkzaamheden en bewaken de kwaliteit van het verenigingswerk.

Afdelingen