Terreinen

De afdeling draagt zorg voor de reserveringen van kampterreinen, locaties en daarbij benodigde contracten, vergunningen en ontheffingen. Zij is bovendien verantwoordelijk voor de organisatie rondom het vertrek- en aankomstpunt. Ook de organisatie van het vervoer en de afspraken met leveranciers behoren tot het takenpakket van deze afdeling. Zij ondersteunt de afdeling deelnemers bij het opstellen van het kampschema.

Afdelingen