Communicatie

De afdeling initieert en organiseert activiteiten die het imago, het beleid en de identiteit van LCKV Jeugdvakanties ondersteunen of bevorderen. De afdeling is verantwoordelijk voor de positionering van LCKV Jeugdvakanties bij de interne en externe doelgroepen die de vereniging onderkent. De afdeling ziet erop toe dat alle communicatie tussen LCKV Jeugdvakanties en de buitenwereld verloopt volgens de afgesproken huisstijl. Zij ziet er op toe dat de gebruikte communicatiemiddelen passen binnen de doelstelling van de vereniging en de afdeling. Zij is in samenwerking met de afdeling Deelnemers verantwoordelijk voor de werving van deelnemers en de informatievoorziening richting ouders en pers.

Afdelingen