Statuten & protocollen

Beleid & Doelstelling

LCKV Jeugdvakanties organiseert op verantwoorde wijze leuke en actieve groepsvakanties voor kinderen en jongeren. De vereniging organiseert deze vakantiekampen met vrijwilligers.

Om de kwaliteit en continuïteit van de kampen en de organisatie te waarborgen, maakt LCKV Jeugdvakanties gebruik van een beleidsplan. Dit beleidsplan wordt per 5 jaar opgesteld.

LCKV Jeugdvakanties hanteer de volgende uitgangspunten:

  • Bij LCKV Jeugdvakanties staat het respect voor een ieder en het respect voor de omgeving waarin LCKV Jeugdvakanties opereert voorop.
  • Zowel voor deelnemers, staf als medewerkers wordt bij voorbaat een onderscheid naar welk kenmerk dan ook niet relevant geacht. LCKV Jeugdvakanties houdt zich het recht voor een deelnemer, staflid of een medewerker de toegang tot de vereniging te ontzeggen, indien hij of zij daar in het feitelijk functioneren aanleiding toe heeft gegeven.
  • De aanwezigheid van kinderen en stafleden uit alle geledingen van de maatschappij ziet LCKV Jeugdvakanties als een meerwaarde.
  • De vereniging hanteert geen winstoogmerk. Financiële argumenten alleen mogen nooit de reden zijn voor een deelnemer of staflid om niet mee te gaan op kamp.Vanuit dit uitgangspunt stelt de vereniging zich ten doel een zo laag mogelijke, financieel verantwoorde kampprijs aan te bieden.
  • LCKV Jeugdvakanties streeft ernaar haar werkzaamheden zoveel mogelijk door vrijwilligers te laten verrichten. Alleen als de veiligheid of aansprakelijkheid in het geding is, of de kennis of kunde niet binnen de vereniging aanwezig is, zal LCKV Jeugdvakanties werkzaamheden uitbesteden aan derden. LCKV Jeugdvakanties zoekt de beloning van de door vrijwilligers verrichte werkzaamheden in het organiseren van sociaal aantrekkelijke activiteiten.
  • LCKV Jeugdvakanties streeft naar kwalitatief goede kampen. De waarborgen voor kwaliteit dienen structureel in de organisatie van de vereniging te zijn verankerd.Het keer op keer waarmaken van de doelstelling is van levensbelang voor de continuïteit van de vereniging. LCKV Jeugdvakanties levert kwalitatief goede vakantiekampen als de kampen voldoen aan de doelstelling. Dat betekent leuke vakantiekampen met actieve groepsgerichte activiteiten die op een verantwoorde wijze door vrijwilligers worden georganiseerd.
  • Lees het Beleidsplan 2016 - 2020.

 

Gedragscode

LCKV voert al enkele jaren actief beleid om ongewenst gedrag buiten te sluiten. Zo hebben  we een protocol hoe om te gaan met seksueel ongewenst gedrag, praten we tijdens stafweekenden over hoe je omgaat met deelnemers zoals nachtzoenen en wasmomenten.

Voorafgaand aan het kampseizoen tekent elk staflid verplicht de gedragsode. In de gedragscode verklaren wij, door het zetten van een handtekening, dat wij de gedragscode gelezen hebben en ons er aan houden. Het tekenen van de Modelgedragscode is verplicht voor iedereen die als staflid mee meegaat op kamp.

De gedragscode is opgesteld vanuit een gezamenlijk initiatief, www.inveiligehanden.nl, dat verenigingen helpt bij dit soort onderwerpen.

Statuten & huishoudelijk reglement

LCKV Jeugdvakanties is een vereniging. Elke vereniging heeft statuten. De statuten zijn hier te lezen. Ook een huishoudelijk reglement hoort hierbij.

Organisatie